Author Archives: ADMIN

Hướng dẫn mua hàng online

Quý khách vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về từng bước đặt hàng như sau: BƯỚC 1: TÌM KIẾM VÀ CHỌN SẢN PHẨM YÊU THÍCH TRÊN WEBSITE Trong trường hợp khách hàng muốn chọn thêm sản phẩm, kích dấu x để thoát. Với sản phẩm được chọn trong trang chuyên mục, khi kích […]

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển Giới hạn vận chuyển: Hiện nay, Emax Sport chỉ chuyển hàng đến các địa chỉ trong đất nước Việt Nam. Chúng tôi không chuyển hàng đến hộp thư công cộng và các địa chỉ quốc tế. Chi phí vận chuyển:  Thời gian nhận hàng:  *thời gian vận chuyển tính cả T7,CN